Deň otvorených dverí

Termín: 26.1.2022 - 26.1.2022

Deň otvorených dverí

Po kliknutí na konkrétny vstup sa pripojíte do online miestnosti daného odboru. Komunikovať budeme pomocou aplikácie GOOGLE MEET. 

Online pre

STROJÁRSKE A DOPRAVNÉ ODBORY 

Online pre

STAVEBNÉ ODBORY

Online pre

ELEKTROTECHNICKÉ ODBORY

Śtudijné odbory

1. vstup 17:00-18:00

Učebné odbory

1. vstup 17:00-18:00

1. vstup 17:00-18:00

1. vstup 17:00-18:00

4-ročné študijné odbory
mechanik strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení

Propagačné video

3-ročné učebné odbory
obrábač kovov
mechanik opravár – stroje a zariadenia
autoopravár – mechanik
autoopravár – elektrikár

Propagačné video

DOPRAVNÉ

4-ročné študijné odbory
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy

4-ročné študijné odbory
staviteľstvo
technické a informatické služby v stavebníctve
(reality a podnikanie v stavebníctve)

3-ročný učebný odbor
inštalatér
murár
stolár

2-ročný odbor
stavebná výroba

Propagačné video

4-ročný študijný odbor

mechanik elektrotechnik

3-ročný učebný odbor
elektromechanik – silnoprúdová technika

Propagačné video

Školská FB stránka.

Špecialny pedagóg má online MEET TU


Dokumenty na stiahnutie

Mapa