Stravovanie


Pozor zmena v stravovaní od 2.9.2019


Oznamujeme stravníkom, že školská jedáleň

SOŠ Vansovej 32, Prievidza sa k 31.8.2019 ruší.


Od 2.9.2019 sa bude stravu pre študentov a zamestnancov zabezpečovať školská jedáleň SOŠ OaS Kalinčiaka Prievidza tým sa mení aj číslo účtu na, ktoré sa poukazujú finančné prostriedky na stravu.


Študenti, ktorí majú zájem stravovať sa vyplnia priloženú prihlášku na stravu a odovzdajú tr. učiteľovi.


Č. telefónu do školskej jedálne SOŠ OaS Kalinčiaka: 

0904 508 757 

046/542 5264

 


Dokumenty na stiahnutie