Úradné hodiny

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

pondelok - piatok:
7.00 - 15.00 hod.

obed: od 12.00 - 12.30 hod.

vydávanie potvrdení:
pondelok od 8.00 - 10.00 hod.
streda od 8.00 - 10.00 hod. a od 13.00 - 15.00 hod.
piatok od 8.00 - 10.00 hod.

archív:
utorok od 13.00 - 14.00 hod.

Poznámka:
Všetky potvrdenia o návšteve školy, odpisy výučných listov a vysvedčení žiakov, ktorí v tomto školskom roku nie sú žiakmi našej školy, sa vydávajú do 30 dní od podania žiadosti.


Dokumenty na stiahnutie