Duálne vzdelávanie

 

V SOŠ,  T. Vansovej 32, Prievidza môžu žiaci 1. ročníka  absolvovať  odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v týchto študijných a učebných odboroch u zamestnávateľov:

--------------------------------------------------------------------------

  • Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01  Prievidza

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 

 

  • Brose Prievidza, spol. s.r.o., Max Brose  2909/20,  971 01  Prievidza

2413 K mechanik strojov a zariadení

  

  • GeWiS Slovakia s.r.o., Vápenická 30, 971 01  Prievidza

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2413 K mechanik strojov a zariadení

 

  •  Karton.sk, s.r.o., Severná ulica I,  2529/37, 971 01  Prievidza

2697 K  mechanik elektrotechnik

2413 K  mechanik strojov a zariadení

 

  • Unipas spol. s.r.o., Železničná 285/12,  972 41 Koš

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2433 H obrábač kovov

 

  • Železničná spoločnosť Slovensko,a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, pracovisko Prievidza

2697 K Mechanik elektrotechnik 

  • COMPAAN, Košovská cesta 101069/22, 971 01  Prievidza

2487 H 01 Autoopravár - mechanik

2487 H 02 Autoopravár - elektrikár 

 

Rodičia žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí majú záujem, aby ich dieťa  bolo zaradené  do systému duálneho vzdelávania, musia kontaktovať  zamestnávateľa.  Stredná odborná škola  zaraďuje žiaka do duálneho vzdelávania  až po písomnom vyjadrení  zamestnávateľa, že daného žiaka do duálu prijíma.