Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Email školy:

info@sospd.sk

riaditel@sospd.sk

zastupca@sospd.sk

Telefón:

+421 901 918 317 - riaditeľka školy

+421 901 918 320 - sekretariát
+421 905 236 980 - špeciálny pedagóg
+421 901 918 321 - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
+421 901 918 318 - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
+421 901 918 344 - hlavný majster
+421 465 424 831 - tajomníčka
+421 465 424 358 - zborovňa

Adresa školy: Stredná odborná škola
T. Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO: 42026407
DIČ: 2022666173
Email na webmastera: webmaster@sospd.sk

Mapa