Leonardo

LEONARDO DA VINCI 2013

Projekt „Rozšírenie odborných kompetencií žiakov stavebných a drevárskych odborov v zahraničí“ je určený pre žiakov v počiatočnej odbornej príprave. Poslaním našej školy je vzdelávať žiakov v stavebných a drevárskych učebných a študijných odboroch. V súčasnej dobe zaznamenávame postupný úbytok novoprihlásených žiakov, hlavne učňov, v budúcnosti zrejme bude problém zabezpečiť zamestnávateľom dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Európsky trh práce a odborné spôsobilosti, ktoré ľudia potrebujú na aktívnom trhu práce, sa vyvíjajú velmi rýchlo. Budúce pracovné miesta budú vyžadovať vyššiu úroveň vzdelania, ako aj iný súbor odborných zručností a kvalifikácií.

Plánovanie tohto projektu vychádza zo špecifických cieľov programu Leonardo da Vinci, podporovať zvyšovanie kvality a inovácie v systémoch, inštitúciách a praktikách odborného vzdelávania a prípravy, zvyšovať príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy a podporovať mobilitu pracujúcich učňov. Projekt bude realizovaný formou medzinárodnej stáže v inštitúciách odbornej prípravy v štátoch Nemecko, Česko a Poľsko v termíne od apríla 2013 do júna 2013. V Saskej vzdelávacej spoločnosti v Drážďanoch v Nemecku pre žiakov v odbore murár je stáž zameraná na prestavby budov, renovácie a rekonštrukcie stavieb. Prebieha pod vedením špecialistov z tejto školy. Mobilita je naplánovaná v termíne od 12/05/2013 do 01/06/2013, čo je tri týždne. Skupina žiakov odboru inštalatér v termíne 12/05/2013 do 01/06/2013 bude pracovať v Strednej škole polytechnickej v Olomouci a bude sa špecializovať na moderné systémy zdravotnotechnických inštalácií budov. Tretia skupina žiakov odboru tesár, umelecký stolár a stolár sa bude zdokonaľovať v zručnostiach pri práci s opracovaním dreva a výrobe stavebných tesárskych a stolárskych výrobkov v poľskom Bytomi v Centre odbornej prípravy. Trojtýždňová stáž je plánovaná v termíne od 07/04/2013 do 27/04/2013.

Vzahraničí budú žiaci nadväzovať na zručnosti, ktoré získavajú na našej škole počas doterajšieho štúdia. Budú mať príležitosť objavovať iné metódy práce a iné technologické postupy ako tie, ktoré používame doma, nadobudnú nové skúsenosti, nadviažu profesionálne a osobné kontakty. Prioritou pracovného programu stáží je rozvoj praktických zručností v špecializácii pracovných technológií a postupov. Medzinárodnou mobilitou bude zvýšená príťažlivosť odborného vzdelávania a vytvorí sa priestor na rozvoj inovatívnych prístupov v oblasti odborného vzdelávania. V neposlednom rade je podporená výučba a komunikácia v cudzom jazyku. Výsledky budú využité pri výučbe odborného výcviku na našej škole.

Ing. Ľubica Hanusková, koordinátorka projektu

Fotogaléria

LEONARDO 2013 Česko

LEONARDO 2013 Nemecko

LEONARDO 2013 Poľsko