Stravovanie

Stravovanie

Pozor zmena v stravovaní od 2.9.2019


Oznamujeme stravníkom, že školská jedáleň

SOŠ Vansovej 32, Prievidza sa k 31.8.2019 ruší.


Od 2.9.2019 sa bude stravu pre študentov a zamestnancov zabezpečovať školská jedáleň SOŠ OaS Kalinčiaka Prievidza tým sa mení aj číslo účtu na, ktoré sa poukazujú finančné prostriedky na stravu.


Študenti, ktorí majú zájem stravovať sa vyplnia priloženú prihlášku na stravu a odovzdajú tr. učiteľovi.


Z organizačných dôvodov sa mení pôvodný oznam:

Na obedy sa musí  každý prihlasovať sám  !!!   Stravník nebude automaticky prihlásený !!!

Prihlášky na stravu je potrebné doručiť do 20.8.2020, prípadne kontaktovať ŠJ.

Č. telefónu do školskej jedálne SOŠ OaS Kalinčiaka: 

0904 508 757 

046/542 5264

 


Dokumenty na stiahnutie