Študentská kvapka krvi

Termín: 10.11.2016

Dňa 10. novembra 2016 sa na našej škole uskutoční každoročná charitatívna akcia Študentská kvapka krvi.
Darcovia nad  18.  rokov sa môžu prihlásiť u pani Mgr. Daniely Gigacovej alebo Ing. Aleny Bajzíkovej.
Podrobnejšie informácie a časový rozpis budú na nástenkách v škole. 

Fotogaléria