Súťaž žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP