Silový päťboj 2015 - Majstrovstvá Slovenska

Majstri Slovenska v silovom päťboji zo SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza