Červené stužky

Termín: 01.12.2016

1. decembra 2016 sa v našej SOŠ uskutoční dlhoročná akcia Červené stužky zameraná na boj proti AIDS, na pripomenutie si Svetového dňa proti AIDS a na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojených. Naša škola sa zapája prostredníctvom červených stužiek, ktoré dostanete 1. decembra a ich nosením podporíte boj proti AIDS.

Mgr. H. Vrtáková