Edisoniáda 2016 - vyhodnotenie

Termín: 25.2.2016

Vyhodnotenie fyzikálnej olympiády:

* Dňa 25.2.2016 sa uskutočnilo školské kolo fyzikálnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 10 študentov prvého ročníka.

* Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali:

1. miesto: Marco    SLUKA         z 1.Z triedy

2. miesto: Martin    VAŠKO         z 1.Z triedy

3. miesto: Kristián   KOVALČÍK   z 1.E triedy

Srdečne blahoželáme.

* Víťazi budú odmenení vecnými cenami.

FO

FO

FO

 

RNDr. Mária Haragová


Milí študenti prvého ročníka, oznamujeme vám, že dňa 25. 02. 2016 sa uskutoční školské kolo fyzikálnej olympiády pod názvom EDISONIÁDA. Podrobnosti sa dozviete od svojich vyučujúcich fyziky.

RNDr. Mária Haragová


Dokumenty na stiahnutie