Súťaž žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP

Termín: 04.4.2016

Školské kolo

POZOR SÚŤAŽ                        POZOR SÚŤAŽ                     POZOR SÚŤAŽ

Milí študenti!,

Integrovaný odborový zväz aj v tomto školskom roku sa uskutoční súťaž žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP a už jej 42. ročník.

Školské kolo súťaže

-sa uskutoční 4.apríla 2016 v priestoroch SOŠ, T. Vansovej 32 v Prievidzi.            

-môže sa ho zúčastniť ľubovoľný počet žiakov na základe dobrovoľnosti

-prihlásiť sa môže každý študent od prvého po štvrtý ročník, ktorý vie komunikovať a ktorého problém BOZP zaujíma.

-pozostáva z jedného kola, v ktorom si súťažiaci vylosujú dve z 50 otázok, na ktoré odpovedajú  ústne

-znenie otázok aj so správnymi odpoveďami prihlásení študenti dostanú k dispozícii vopred

-v poradí umiestnení prví traja študenti postupujú na celoštátne kolo súťaže /určia sa aj náhradníci/

Celoštátne kolo súťaže

-sa uskutoční 4. a 5. mája 2016 v Tatranskej Lomnici v priestoroch Hotela Sorea Titris

-zúčastnia sa ho najlepší traja študenti zo školského kola z každej prihlásenej školy

-pozostáva z troch kôl:   A. Testová časť z 10 otázok /formou testu/

                                       B. Praktické simulované situácie – písomný popis nedostatkov z videofilmov

                                       C. Všeobecne predpisy na zabezpečenie BOZP z 50 otázok /ústna odpoveď/

-jednotlivci a škola umiestnení na prvých troch miestach získavajú diplom a aj zaujímavé vecné ceny

-každý účastník súťaže získava účastnícky diplom a upomienkové predmety

-všetky náklady /cestovné, stravné a ubytovanie/ hradí vysielajúca škola

 

Prihlásiť sa môžete u Ing. Gálovej Kataríny osobne, alebo prostredníctvom svojich odborných učiteľov do 24. februára 2016.

Na spoluprácu s Vami sa teší Ing. Katarína Gálová, koordinátor súťaže.