Talentové skúšky

Termín: 26.3.2015, 8:00

Prijímacia skúška na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 v odbore

8269 M tvorba nábytku a interiéru

sa uskutoční 26.marca 2015 o 8,00 hod.


Mapa