Erasmus+ 2015

Správa z odbornej stáže v Poľsku 10. mája až 30. mája 2015

 

Koordinátori: Ing. Ľubica Hanusková, Bc. Viliam Čičmanec

Majstri ako sprevádzajúce osoby: Bc.Ján Gigac, Peter Foltán

Prijímajúca škola: Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Żeromskiego 42, 41-902 Bytom

Názov projektu: "Prax za hranicami - lepšia znalosť v odbore"

 

Vďaka grantu z programu ERASMUS+ 2014 sa naša škola zúčastnila stáže v Bytomskom stredisku vzdelávania BOE v poľskom meste Bytom v termíne od 10.5.2015 do 30.5.2015.

Mesto Bytom patrí medzi najstaršie mestá v Poľsku a s počtom obyvateľov cca 180 tisíc aj medzi najväčšie v Hornom Sliezsku.

Na stáž boli vybratí žiaci z I.I, II.F, II.G a II.A, triedy, ktorí absolvovali pred odchodom  dvojmesačnú prípravu.

Skupina žiakov odboru stolár a tvorba nábytku a interiéru vykonávala  stáž v meste Chorzow vo firme Saternus, ktorá vyrába zariadenia do detských parkov, ako napríklad detské preliezky, hojdačky, šmýkačky a rôzne iné zariadenia a hračky pre deti. Naši žiaci sa tu priamo zúčastnili výrobného procesu, ako je frézovanie, vŕtanie, pílenie, natieranie, povrchová úprava, tvorba návrhov, pomáhali pri majstroch vo výrobe. Získali nové vedomosti a zručnosti. Oboznámili sa s technológiami a hlavne spoznali nových a zaujímavých ľudí v zahraničnom prostredí, ktorí im pri tejto práci pomáhali.

Skupina mechanikov strojov a zariadení a programátorov obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa podieľali na realizácii konkrétnych prác vo firme SOR-DREW S.A. v Swietochlowicach. Celá činnosť firmy je zameraná na výrobu komponentov pre firmu Siemens. Všetky častí a súčiastky, ktoré sa vyrábali boli podrobené prísnej výstupnej kontrole. Z firmy odchádzali len výrobky, ktoré spĺňali tieto podmienky.

Mechanici vykonávali prax na montážnej dielni, kde boli pridelení zodpovednému pracovníkovi. Vykonávali bežné zámočnícke práce- brúsenie, odihlovanie, leštenie, montáž a kompletizáciu výrobkov.

Programátori obrábacích a zváracích strojov a zariadení boli pridelení k pracovníkom, ktorí pracovali na CNC strojoch. Títo ich oboznámili s daným CNC, s obsluhou, s výkresovou dokumentáciou, s nastavením stroja, upínaním a výmenou nástrojov, spôsobom upínania obrobkov, čistením a údržbou stroja a nástrojov a s BP na danom CNC.

Mimopracovný program, ktorý škola pripravila, bol pestrý a zaujímavý. Navštívili mestá Krakow a Wroclaw, ktoré patria medzi najkrajšie mestá Poľska. Tu mohli vidieť množstvo pamätihodností, kultúrnych pamiatok a muzeí. K nezabudnuteľným zážitkom patrila aj návšteva soľnej bane Wieliczka, ktorá je pár kilometrov od Krakowa. Relax ponúkol aj neďaleký aqupark v Tarnowských horách. Lokálne navštívili Múzeum sliezskeho povstania v Swietochlowiciach, Mestské múzeum v Ruda Slaska, Múzeum chleba Radzionkowe, uhoľnú baňa Guido v Zabrze, Aquapark Tarnowských horách a iné pekné miesta v Poľsku.

Dúfame, že stáž a samotný pobyt v Poľsku bol pre žiakov prínosom. Žiaci spoznali novú krajinu, zdokonalili svoje zručnosti a získali nové skúsenosti, ktoré zúročia v ďalšom osobnom i pracovnom živote. Získali cerifikáty z odborných školení aj Certifikát Europass mobility.

 

Napísali o nás v Poľsku.

 

Naši žiaci a páni majstri sa vrátili z odbornej stáže v Poľsku. Čo absolvovali, to sa môžete dozvedieť zo správy z internetovej stránky poľskej školy http://www.boe.edu.pl/wizyta_slowakow.

 

Fotky si pozriete cez odkaz Fanpage BOE.

 

Ing. Ľubica Hanusková, koordinátorka projektu Erasmus+