Výchovní poradcovia

PaedDr. Ivan Mihálik výchovný poradca

Konzultačné hodiny, blok C- 109
každý týždeň: štvrtok  10.35 – 12.15 hod.

(alebo podľa potreby)

tel: +421/46 5424358

e-mail: ivan.mihalik@sospd.sk

Náplň práce:

• poskytovanie kariérneho poradenstva pre žiakov končiacich ročníkov (nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium)
• spolupráca s rodičmi, učiteľmi a centrami pedagogicko-psychologickej poradne, pomoc  žiakom so ŠVVP
• riešenie priestupkov problémových žiakov formou pohovorov
• náborová činnosť na základných školách
• organizovanie besied k aktuálnym témam ( zdravý životný štýl, vzťahy v žiackych kolektívoch, prevencia šikanovania...) V spolupráci so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP) sprostredkujeme odbornú pedagogicko-psychologickú pomoc.

V naliehavých prípadoch volajte na tel.č.0905 167 711, alebo 0907 593 122, priamo do SCPPPaP.


Dotazník "Postoj stredoškolskej mládeže k sektám"Dotazník


Ako na vysokú školu?

Ako vyplniť prihlášku.

https://www.youtube.com/watch?v=PXTobyHnw1Y

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//PKvs/Skoly/zwv712.pdf

Adresár VŠ a fakúlt

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//PKvs/Skoly/zwv712.pdf

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/skolstvo/vysoke-skoly/prijimacky-na-vysoke-skoly/ako-na-vysoku-skolu.html?page_id=9247#wSoTPPr

Ako ZVLÁDNUŤ prihlášku na vysokú školu?

-------------------------------------------------------------

Dobrý deň,
blíži sa konečný termín (30.4.2020) podávania elektronických prihlášok na našu fakultu.

Študenti a mladí učitelia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU spoločne natočili fanfilm Prvá Avengerka, ktorý vyvolal širokú odozvu v elektronických médiách*. Hlavná predstaviteľka filmu, študentka mechatroniky autenticky jazdí v elektrickej formule, ktorú sama pomáhala skonštruovať  v Stuba Green Team, ako tému svojej diplomovej práce...

Prvá Avengerka link:

http://uamt.fei.stuba.sk/web/?q=sk/node/623

Film propaguje nové študijné zameranie : Inteligentné technológie a systémy v študijnom programe Automobilová mechatronika.

http://www.mechatronika.cool

Počas pandémie naplno vyučujeme online. Inšpirujte sa našim know-how z dištančného vzdelávania:

https://online.mechatronika.cool/

Vytvorili sme verejne dostupný e-learningový portál, kde prinášame moderné elektronické formy vzdelávania vrátane takých ako:  edukačné  videá, aplikácie pre virtuálnu realitu, interaktívne aplikácie v 3D engine a pod.  

Zároveň by som vás chcel požiadať, aby ste tento email sprostredkovali vašim študentom  a pomohli im pri výbere povolania.

Ďakujem za spoluprácu.

Doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
ÚAMT FEI STU Bratislava

-----------------------------------------------------------------------------------------

Fakulta šprotu PU v Prešove ponúka maturantom možnosť štúdia v nasledovných akreditovaných bakalárskych študijných programoch:

 • učiteľstvo telesnej výchovy v dennej forme                                               
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii v dennej forme 
 • šport a zdravie v dennej a externej forme 
 • špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách v dennej a externej forme

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou FŠ PU v Prešove ruší prijímacie skúšky z pohybových predpokladov bez náhrady na všetky študijné programy.

            Uchádzači o štúdium môžu svoje prihlášky zasielať do 31. júla 2020 v rámci 2. kola prijímacieho konania.

 

Viac informácií je uvedených na nasledujúcej stránke ako aj v prílohách mailu:

https://www.unipo.sk/public/media/26819/Aktu%C3%A1lne%20inform%C3%A1cie%20o%20prijat%C3%AD%20na%20Bc.%20%C5%A1t%C3%BAdium%20v%20AR%202020-21.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

Gaudeamus Brno • Praha • Nitra • Bratislava

Školský rok 2020/2021

Veľtrhy pre Vás pripravujeme v týchto termínoch:

 

 • Gaudeamus – Akadémia Bratislava: 6. – 8. októbra 2020, Incheba Expo Bratislava, hala D
 • Gaudeamus Brno: 20. – 23. októbra 2020, Výstavisko Brno, pavilón P
 • Gaudeamus Nitra: 11. – 12. novembra 2020, Agrokomplex Nitra, pavilón F
 • Gaudeamus Praha: 19. – 21. januára 2021, PVA Expo Praha, hala č.4

 

Na veľtrhoch Gaudeamus sa predstaví väčšina univerzít, vysokých škôl, jazykových škôl a agentúr pre vzdelávanie v zahraničí. Vystavovatelia prídu z Českej republiky, Slovenskej republiky a ďalších krajín Európskej únie i celého sveta.

 

Pre stredoškolských pedagógov, triednych učiteľov a výchovných poradcu bude na všetkých veľtrhoch pripravený komplexný servis:

 

 • Voľné vstupenky pre pedagógov platné po celú dobu veľtrhu.
 • Informačný servis pre optimálne naplánovanie návštevy veľtrhu.
 • Špecializovaná mobilná aplikácia pre výchovné poradcu.
 • Informačný set s materiálmi od vystavujúcich škôl a katalógy veľtrhu.
 • Pedagogické centrum so špecializovaným programom prednášok.
 • Zázemie pre pedagógov so šatňou a občerstvením.

 

Pre získanie voľných vstupeniek a ďalších výhod sa zaregistrujte na www.gaudeamus-sk.sk v sekcii "Návštevníci registrácia"!

 

Ďalšie informácie o pripravovaných veľtrhov Vám zašleme už čoskoro.

 ------------------------------------------------------------------------------------

Milí študenti,
radi by sme vám predstavili atraktívny študijný program "Energetická a environmentálna technika", ktorý má na Žilinskej univerzite v Žiline dlhodobú tradíciu. Dôkazom kvality a odbornosti je úzka spolupráca univerzity s významnými podnikmi z oblasti energetiky a strojárenstva v rámci Slovenska, Európy ale aj Severnej Ameriky. Veµmi dôležitým faktorom je aj vysoká uplatniteľnosť absolventov tohto odboru na Slovenskom, ale aj zahraničnom trhu práce. Niektoré odporúčania našich absolventov nájdete v tomto článku: https://zilina.dnes24.sk/uvazujete-nad-univerzitou-vdaka-tejto-skole-nebudete-mat-v-buducnosti-nudzu-o-pracu-171398)


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31