Žiacka školská rada

Trieda

Meno

funkcia

II.A

Katarína Blahová

predseda

III.F

Juraj Zelenák

podpredseda

II.A

Natália Balážová

sekretár

I.A

Marco Peter Mihál

šport, kultúra

I.A

Lucia Štálniková

styk s verejnosťou

I.E

Martin Málik