Skrátená forma štúdia

/externé štúdium/


Pre školský rok 2021/2022 škola ponúka možnosť  skrátenej formy štúdia v učebných odboroch:

 

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 02 autoopravár – elektrikár

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

2433 H obrábač kovov

3661 H murár

3678 H inštalatér

3355 H stolár

 

Podmienky pre prijatie:

- Úspešné ukončenie štúdia podľa vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, resp. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, dokladovaním originálu doteraz získaného najvyššieho vzdelania.

- V prípade, že sa do skrátenej formy štúdia  neprihlási potrebný počet uchádzačov pre otvorenie triedy, škola túto formu štúdia neotvorí.

 

Uchádzač o štúdium predloží vyplnenú prihlášku (potvrdená lekárom), overenú kópiu doteraz získaného najvyššieho vzdelania (ročníkové vysvedčenia zo strednej školy, výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej  skúške, diplom).

Prihlášku podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy v 1. termíne do 31.5. 2021,  v 2. termíne do 31.7. 2021.

 

Skrátené štúdium sa organizuje v zmysle Zákona 61/2015 Z. z. o odbornej spôsobilosti a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podľa § 47 a tohto zákona

(1) Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch v strednej odbornej škole s cieľom rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní

(2) Skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali najmenej stredné odborné vzdelanie

 (3) Stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium v

a) jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania alebo

b) dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania.

(4) Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety.

(5) Skrátené štúdium v jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške.

(6) Skrátené štúdium v dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou; úspešným ukončením absolvent získa stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b).“.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30