2487 H 01 autoopravár - mechanik

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

- zdravotná spôsobilosť,

- prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

- výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- denná forma nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo získanie maturitného vysvedčenia

Profil absolventa:

Absolvent vie diagnostikovať a urobiť bežné opravy automobilov, obsluhovať základné meracie, diagnostické prístroje a pomôcky používané v autoopravárenstve, používať štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla  podľa technickej dokumentácie výrobcu a využívať štandardnú výpočtovú techniku.

Uplatnenie:

- ako kvalifikovaný pracovník v automobilovom priemysle, v autoservisoch a iných prevádzkach kde sa vykonáva údržba, diagnostika, opravy, servis a montáž automobilov alebo ich častí,

- v spojení s vodičským oprávnením skupiny C, možnosť práce vodiča z povolania v osobnej a nákladnej doprave,

- so získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač,

- po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania založením a prevádzkovaním autoservisu, pneuservisu, pracoviska emisných kontrol, v oblasti osobnej a nákladnej dopravy, práca taxikára a iné.

Priority odboru: 

- študijný odbor – výučný list,

- možnosť uplatniť sa v strojárskych firmách aj s automatickou prevádzkou,

- možnosť získať zváračský preukaz.


Dokumenty na stiahnutie