2683 H elektromechanik

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

- prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výučbou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

- výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- denná forma nadstavbového štúdia  2675 L elektrotechnika 02 výroba a prevádzka strojov a  zariadení

- získanie maturitného vysvedčenia

 

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný/ovládajúci:

vykonávať práce spojené s výrobou a rozvodom elektrickej energie,

funkciu a stavbu el. strojov a prístrojov,

využívanie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike,

- merania v silnoprúdovej technike,

- automatické riadenie.


Priority odboru: 

Po úspešnom ukončení štúdia možnosť získať

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21

- osvedčenie z priemyselnej komory 


Dokumenty na stiahnutie