2487 H 02 autoopravár – elektrikár

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

- zdravotná spôsobilosť,

- prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

- výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- denná forma nadstavbového štúdia 3757 L dopravná prevádzka získanie maturitného vysvedčenia

Profil absolventa:

- absolvent vie zvládnuť základy aplikovanej elektrotechniky a elektroniky,

- vie urobiť základné elektroinštalačné práce vozidla, vie urobiť elektroopravu automobilu, údržbu elektrických strojov a zariadení a vie odstraňovať na nich jednoduché poruchy,

- vie používať meracie prístroje v praxi a vyhodnotiť výsledky meraní, používať štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačné programy a aplikovať základné elektrotechnické predpisy.

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný:

- pracovať ako kvalifikovaný pracovník v automobilovom priemysle, v autoservisoch, špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch

- pracovať v iných prevádzkach kde sa vykonáva údržba, diagnostika, opravy, servis a montáž automobilov alebo ich častí,

- so získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický elektrikár alebo zvárač,

- po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania založením a prevádzkovaním autoservisu, pneuservisu, pracoviska emisných kontrol, v oblasti osobnej a nákladnej dopravy, práca taxikára a iné.

Priority odboru: 

- študijný odbor – výučný list,

- možnosť uplatniť sa v strojárskych firmách aj s automatickou prevádzkou,

- možnosť získať zváračský preukaz.


Dokumenty na stiahnutie