2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

- prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

- výučný list

- zváračský preukaz

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- denná forma nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo získanie maturitného vysvedčenia

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikovaný technický pracovník, schopný:

- je schopný robiť bežné, stredné a generálne opravy strojov a zariadení s mechanizmami kinematickými, hydraulickými, pneumatickými a elektrickými,

- vie zvoliť vhodné pracovné postupy a organizovať opravárenskú činnosť,

- vykonávať ručné a strojové operácie pri opravách a renováciách súčiastok a častí strojov,

- nastavovať a uvádzať do chodu nové pracovné prostriedky podľa dispozícií výrobcu.

Uplatnenie absolventa:

- pri montáži, kontrole, údržbe a opravách strojov a zariadení v prevádzkach,

v servisoch pre strojné zariadenia,

- v živnostenských prevádzkach(s perspektívou prípadného zriadenia vlastnej živnosti),

- po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania - autoservis, drobné klampiarske práce a pod.

Priority odboru: 

- študijný odbor – výučný list,

- ovládanie programovania a obsluhy automatizovaných strojových zariadení,

- zváračský preukaz.


Dokumenty na stiahnutie