3355 H stolár

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

- zdravotná spôsobilosť,

- prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania:

- stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výučbou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

- výučný list

 Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- denná forma nadstavbového štúdia v odbore, získanie maturitného vysvedčenia

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:

- pracovať v rôznych oblastiach  národného hospodárstva  a v súkromnom sektore zameranom na  spracovanie dreva,

- uplatniť sa pri výrobe nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov, v nárezových centrách,

- vykonávať prácu montážneho pracovníka,   kompletizáciu drevostavieb.

 

Priority odboru: 

- čítanie,  kreslenie technickej dokumentácie

- práca v oblasti servisu drevoobrábacích nástrojov a spojovacích komponentov

- vykonávanie činností v oblasti výrobnej kontroly a kontroly kvality výrobkov

- uplatnenie vedomostí z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania

- používanie počítačových aplikácií v rozsahu príslušného odboru


Dokumenty na stiahnutie